Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

LSS-handläggare

Description

Code

2635.3.1

Description

LSS-handläggare vägleder individer inom området socialarbete för att hjälpa dem att lösa specifika problem i deras privatliv genom att arbeta med personliga och relationsproblem, inre konflikter, depression och missbruk. De strävar efter att ge individer möjlighet att åstadkomma förändringar och förbättra livskvaliteten. De kan även stödja och ge råd till kunder om ansökning om sociala förmåner.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: