Skip to main content

Show filters

Hide filters

filmaskinoperatör

Description

Code

8122.9

Description

Filmaskinoperatörer förbereder och hanterar maskiner såsom bandfiler, kolvfiler och bänkfiler för att släta ut metall, trä eller plast genom precis bortskärning av små mängder av överflödigt material.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser