Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

hydrolog

Description

Code

2114.1.5

Description

Hydrologer forskar om och undersökning vattnets kvalitet, aktuella utmaningar och vattendistribution i jorden. De studerar vattenförsörjning från floder, bäckar och källor för att avgöra hur de ska användas på ett lämpligt och hållbart sätt. Tillsammans med ett ömsesidigt fungerande arbetsteam planerar och utvecklar de hur man kan tillhandahålla vatten till städer och tätorter och samtidigt säkerställa effektivitet och resursbevarande.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser