Skip to main content

Show filters

Hide filters

arbetsledare, fruktodling

Description

Code

6112.2

Description

Arbetsledare på fruktodlingar ansvarar för ledning och arbete tillsammans med ett arbetsteam. De organiserar dagliga arbetsscheman för produktion av frukt och deltar i produktionsarbeten.

Alternativ beteckning

driftledare fruktodling

driftsledare fruktodling

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser