Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsansvarig

Description

Code

7543.10

Description

Kvalitetsansvariga kontrollerar produkter för att bedöma om de överensstämmer med en standard- eller referensriktlinje. De granskar, mäter, provar och formulerar frågor för att fylla i formulär och anger nivån av överensstämmelse tillsammans med kommentarer efter granskningsprocessen. De är anställda hos företag eller arbetar externt för företag.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser