Skip to main content

Show filters

Hide filters

kommunalråd

Description

Code

1111.4

Description

Kommunalråd agerar som ordförande för kommunfullmäktigemöten inom sin jurisdiktion och som den huvudsakliga tillsynsmannen för lokalförvaltningens administrativa och operativa politik. De företräder även sin jurisdiktion vid ceremoniella och officiella evenemang samt främjar aktiviteter och evenemang. Tillsammans med rådet har de lagstiftande makt på lokal eller regional nivå samt övervakar utformningen och genomförandet av politik. De övervakar även personalen och utför administrativa uppgifter.

Alternativ beteckning

borgarråd

borgmästare

kommundirektör

kommunfullmäktiges ordförande

kommunråd

stadsdirektör

överborgmästare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: