Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

byggarbetsmiljöinspektör

Description

Code

3112.2

Description

Byggarbetsmiljöinspektörer övervakar byggplatser och deras överensstämmelse med hälso- och säkerhetsbestämmelser. De genomför besiktningar, identifierar säkerhetsrisker och rapporterar om sina resultat.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: