Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

byggarbetsmiljöinspektör

Description

Code

3112.2

Description

Byggarbetsmiljöinspektörer övervakar byggplatser och deras överensstämmelse med hälso- och säkerhetsbestämmelser. De genomför besiktningar, identifierar säkerhetsrisker och rapporterar om sina resultat.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: