Skip to main content

Show filters

Hide filters

valsverksoperatör, metall

Description

Code

8121.5

Description

Valsverksoperatörer (metall) förbereder och hanterar valsverk för formning av metallarbetsstycken genom att passera dem genom ett eller flera par valsar för att minska metallens tjocklek och göra den jämn. De tar även hänsyn till rätt temperatur för denna valsningsprocess.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser