Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

receptionist inom hotell- och restaurangbranschen

Description

Code

4224.1

Description

Receptionister inom hotell- och restaurangbranschen utgör den första kontaktpunkten och hjälper gästerna på hotell eller restauranger. De ansvarar även för bokningar, betalningshantering och utlämnande av information.

Alternativ beteckning

bokningsassistent

kundmottagare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations