Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

instruktör, försvarsmakten

Description

Code

2320.1.3

Description

Instruktörer (försvarsmakten) utbildar provanställda från militärakademin (kadetter) i den teori och praktik som behövs för att bli soldat eller militärt befäl; de ska själva ha erfarenhet som militärt befäl för att kunna undervisa. Under utbildningen förbereder de och lägger fram teoretiska kurser och material om olika ämnen såsom lagstiftning, nationella och internationella bestämmelser, försvars- och angreppsmodeller, internationella frågor osv. De utför även fysisk träning av kadetter och undervisar dem i skötsel och användning av vapen och maskiner, första hjälpen, självförsvars- och angreppstekniker och körning av militära fordon samt genomför en rad tuffa övningar och fysisk träning. De hanterar utbildningsplaner genom att vid behov upprätta och uppdatera kursplaner och fältövningar. De hjälper även överordnade befäl som förbereder sig för en befordran och övervakar i övrigt kadetternas allmänna framsteg och utvärderar deras prestationer med hjälp av en rad teoretiska och fysiska prov. De upprättar prestations- och utvärderingsrapporter för varje enskild kadett.

Alternativ beteckning

utbildare, försvarsmakten

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: