Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

musikinstruktör

Description

Code

2310.1.27

Description

Musikinstruktörer undervisar studenter i specifika teoretiska men främst praktikbaserade musikkurser vid en specialiserad musikskola eller ett konservatorium inom högre utbildningsnivå, bl.a. i musikinstrument och röstutbildning. De tillhandahåller teoretisk undervisning i de praktiska färdigheter och tekniker som studenterna behöver behärska inom musik. De övervakar elevernas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov samt utvärderar deras kunskaper och prestationer inom musikpraktik genom uppgifter, uppsatser och prov

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser