Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, gasproduktion

Description

Code

2145.1.6

Description

Ingenjörer (gasproduktion) utarbetar metoder för att optimera utvinning och produktion av gas för energi och allmännyttiga tjänster. De projekterar system för gasproduktion, övervakar produktionen och utarbetar förbättringar av befintliga system.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: