Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

maskinställare

Description

Code

7223.7

Description

Maskinställare använder maskinverktyg för att skapa och modifiera metalldetaljer i enlighet med angivna specifikationer för montering av komponenter på maskiner. De säkerställer att de färdiga komponenterna är monteringsklara.

Alternativ beteckning

verkstadsmekaniker

verktygsfräsare

verktygssvarvare

verktygsuppsättare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser