Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

platschef

Description

Code

3435.11

Description

Platschefer ansvarar för inspelningsplatser utanför studion och all tillhörande logistik. De förhandlar om användning av platser och förvaltar platsen under inspelningen. Platschefer hanterar filmbesättningens säkerhet och skydd på arbetsplatsen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: