Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

finansanalytiker

Description

Code

2413.1

Description

Finansanalytiker genomför ekonomiska undersökningar och tar fram värdefulla analyser i finansiella frågor såsom lönsamhet, likviditet, solvens och kapitalförvaltning. De ger rekommendationer om finansiella frågor för beslutsprocesser. Finansanalytiker arbetar inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: