Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker, geotermi

Description

Code

7412.4

Description

Tekniker på geotermiområdet installerar och underhåller geotermiska kraftverk och geotermiska anläggningar för uppvärmning av kommersiella inrättningar och bostäder. De genomför besiktningar, analyserar problem och utför reparationer. De deltar i den inledande installationen, provningen och underhållet av den geotermiska utrustningen och säkerställer att säkerhetsföreskrifter följs.

Alternativ beteckning

geotermisk installatör

installatör för geotermisk energi

geotermisk tekniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: