Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetskontrollant, fordonsmontering

Description

Code

7543.7.5

Description

Kvalitetskontrollanter (fordonsmontering) använder mät- och provningsutrustning för att granska och övervaka motorfordonsenheter för att säkerställa överensstämmelse med tekniska standarder och föreskrifter för konstruktion, tillverkning, kvalitet och säkerhet. De upptäcker fel och skador samt granskar reparationsarbeten. De lämnar även en detaljerad inspektionsdokumentation och rekommenderar åtgärder där problem upptäcks.

Alternativ beteckning

kontrollant, fordonsmontering

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: