Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kapten

Description

Code

0110.3

Description

Kaptener bistår i övervakning av stora truppenheter av soldater samt utför planerings- och strategiska uppgifter vid taktiska insatser. De säkerställer även underhåll av utrustning samt tillhandahåller stöd i logistikfrågor och under insatser.

Alternativ beteckning

kapten i flygvapnet

kapten i armén

kapten i amfibiekåren

kapten i flottan

kapten i marinen

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: