Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

IKT-utbildare

Description

Code

2356.1

Description

IKT-utbildare analyserar utbildningsbehov och utformar program för att undervisa elever i användning av programvarupaket och informationssystem i enlighet med detta. De upprättar utbildningsmaterial och uppdaterar befintligt utbildningsmaterial (innehåll och metod), tillhandahåller effektiv utbildning i klassrum, online eller informellt samt övervakar, utvärderar och rapporterar utbildningens effektivitet. De upprätthåller och uppdaterar sin sakkunskap om specialiserade IKT-ämnen samt utvärderar och rapporterar om elevernas resultat.

Alternativ beteckning

IKT-lärare

IKT-utbildningsgivare

IT-utbildare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser