Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

handläggare, offentlig förvaltning, arbetsmarknad

Description

Code

2422.12.10

Description

Handläggare (offentlig förvaltning, arbetsmarknad) förbereder, analyserar och utarbetar arbetsmarknadspolicyer. De tillämpar allt från finansiella till praktiska policyer, till exempel för att förbättra jobbsökarmekanismerna, främja jobbutbildning, ge incitament till nystartade företag och inkomststöd. De samarbetar nära med olika partner, externa organisationer eller andra aktörer och förser dem med regelbundna uppdateringar.

Alternativ beteckning

utredare, offentlig förvaltning, arbetsmarknad

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: