Skip to main content

Show filters

Hide filters

tulltaxerare

Description

Code

3331.1

Description

Tulltaxerare godkänner eller avslår passage av varor genom tullgränser vid internationell handel och säkrar efterlevnad av varusändningslagstiftningen. De bidrar till kommunikation mellan utövare av import- och exporthandel och statstjänstemän samt ansvarar för beräkning av skatter och säkerställande av betalning.

Scope note

Excludes customs officer.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: