Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

stickmaskinförman

Description

Code

8152.1.1

Description

Stickmaskinförmän övervakar stickprocessen på en grupp av maskiner samt tygets kvalitet och stickningsförhållanden. De granskar stickmaskiner efter driftsättning, start och under produktionen för att se till att produkten överensstämmer med specifikationerna och kvalitetsnormerna.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: