Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

speciallärare, förskola

Description

Code

2352.1.2

Description

Speciallärare (förskola) tillhandahåller särskilt planerad undervisning till elever med olika funktionsnedsättningar på förskolenivå och ser till att de uppnår sin inlärningspotential. Vissa speciallärare arbetar med barn med lindrig till måttlig funktionsnedsättning och använder en anpassad läroplan för att tillmötesgå varje elevs särskilda behov. Andra speciallärare hjälper och undervisar elever med intellektuella funktionsnedsättningar och autism och inriktar sig på undervisning i grundläggande läs- och skrivkunnighet och livsfärdigheter. Alla lärare bedömer elevernas framsteg med hänsyn till deras starka och svaga sidor samt underrättar föräldrar, rådgivare, administratörer och andra berörda parter om dessa.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser