Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

företagssäljare, kemiska produkter

Description

Code

2433.6.2

Description

Företagssäljare (kemiska produkter) agerar för ett företags räkning för att sälja dess varor och samtidigt ge kunderna teknisk insyn.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: