Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

upphandlingsadministratör

Description

Code

3343.1.5

Description

Upphandlingsadministratörer ger upphandlingspersonalen stöd genom hela upphandlingsprocessen, och ser till att alla upphandlingsdokument uppfyller de förfarandemässiga, tekniska och rättsliga kraven samt att möten och andra kontakter organiseras på ett bra sätt.

Alternativ beteckning

juniorköpare

upphandlare

tillvaratagande Assistant

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: