Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

montör, kablage

Description

Code

8212.2.3

Description

Montörer (kablage) binder samman ledare eller kablar för att bygga upp kabelsamlingar som används i elektroniska och elektriska system och enheter. De läser elektriska kopplingsscheman och binder ihop ledare i enlighet med specifikationer med hjälp av kabelband, kabelskarvar, elektriska ledare och hylsor.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: