Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ritare, elektronisk utrustning

Description

Code

3118.3.8

Description

Ritare på området elektronisk utrustning bistår elektronikingenjörer vid projektering och utformning av elektronisk utrustning. De upprättar tekniska ritningar och monteringsdiagram över elektroniska system och komponenter med hjälp av teknisk ritningsprogramvara.

Alternativ beteckning

elektronikkonstruktör

ritare, elektornik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser