Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kundrådgivare inom bank och finans

Description

Code

2412.4.1

Description

Kundrådgivare inom bank och finans upprätthåller och utvidgar befintliga och potentiella kundrelationer. De använder tekniker för korsförsäljning för att rekommendera och sälja olika bank- och finansprodukter och -tjänster till kunder. De hanterar även hela kundförhållandet och ansvarar för optimering av företagets resultat och kundnöjdhet.

Alternativ beteckning

bankchef, kundrelationer

ansvarig, kundrelationer

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser