Skip to main content

Show filters

Hide filters

arbetsledare, callcenter

Description

Code

1439.1

Description

Arbetsledare (callcenter) fastställer målsättningarna för tjänsten på månads-, vecko- och dagbasis. De sköter mikroförvaltning av de resultat som erhållits på centret för att reagera proaktivt med planer, utbildningar eller motivationsplaner beroende på aktuella problem med tjänsten. De strävar efter att uppnå centrala resultatindikatorer såsom minimal drifttid, försäljning per dag och överensstämmelse med kvalitetsparametrar.

Alternativ beteckning

teletjänstcentral

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser