Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

finansanalytiker, utdelningar

Description

Code

2411.1.6

Description

Finansanalytiker (utdelningar) beräknar och fördelar utdelningar och ränteintäkter från ett företags vinst till en kategori av dess aktieägare. De bedömer affärssystem och -processer för att identifiera användarnas behov och tillhandahålla lämpliga lösningar. De utför även utdelningsprognoser för belopp och betalningsscheman samt identifierar potentiella risker på grundval av sin sakkunskap om finansiella frågor och marknadspriser.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: