Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

materialingenjör, mikroelektronik

Description

Code

2152.1.8

Description

Materialingenjörer som arbetar med mikroelektronik utformar, utvecklar och övervakar produktionen av material som krävs för mikroelektronik och mikroelektromekaniska system och kan använda dem i dessa anordningar, apparater och produkter. De bistår utformningen av mikroelektronik med sin fysikaliska och kemiska kunskap om metaller, halvledare, keramik, polymerer och kompositmaterial. De forskar om materialstrukturer, utför analyser, undersöker felmekanismer och övervakar forskningsarbeten.

Scope note

Includes the materials which are required for microelectronics and microelectromechanical systems, like metals, semiconductors, ceramics, polymers, and composite materials. Includes knowledge about materials that are necessary to design and develop any kind of microelectronics; however, it does not require an in-depth understanding about microelectronics.

Alternativ beteckning

expert på mikroelektronik

konsult inom materialteknik inom mikroelektronik

specialistmaterial inom mikroelektronik

ingenjör specialiserad på mikroelektronikmaterial

ingenjör i mikroelektronikmaterial

mikroelektronik materialteknisk expert

mikroelektronik materialtekniker

ingenjör för mikroelektronikmaterial

utvecklare av mikroelektronikmaterial

konsult inom mikroelektronik inom materialteknik

rådgivare inom materialteknik inom mikroelektronik

mikroelektronik materialdesigner

specialist på mikroelektronik inom materialteknik

konstruktör inom mikroelektronik:specialist på materialteknik inom mikroelektronik

materialteknisk expert, mikroelektronik

teknikutvecklare för mikroelektronik

konstruktör inom mikroelektronik

specialist på materialteknik inom mikroelektronik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser