Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

materialingenjör, mikroelektronik

Description

Code

2152.1.8

Description

Materialingenjörer som arbetar med mikroelektronik utformar, utvecklar och övervakar produktionen av material som krävs för mikroelektronik och mikroelektromekaniska system och kan använda dem i dessa anordningar, apparater och produkter. De bistår utformningen av mikroelektronik med sin fysikaliska och kemiska kunskap om metaller, halvledare, keramik, polymerer och kompositmaterial. De forskar om materialstrukturer, utför analyser, undersöker felmekanismer och övervakar forskningsarbeten.

Scope note

Includes the materials which are required for microelectronics and microelectromechanical systems, like metals, semiconductors, ceramics, polymers, and composite materials. Includes knowledge about materials that are necessary to design and develop any kind of microelectronics; however, it does not require an in-depth understanding about microelectronics.

Alternativ beteckning

expert på mikroelektronik

ingenjör för mikroelektronikmaterial

ingenjör i mikroelektronikmaterial

ingenjör specialiserad på mikroelektronikmaterial

konstruktör inom mikroelektronik

konstruktör inom mikroelektronik:specialist på materialteknik inom mikroelektronik

konsult inom materialteknik inom mikroelektronik

konsult inom mikroelektronik inom materialteknik

materialteknisk expert, mikroelektronik

mikroelektronik materialdesigner

mikroelektronik materialtekniker

mikroelektronik materialteknisk expert

rådgivare inom materialteknik inom mikroelektronik

specialistmaterial inom mikroelektronik

specialist på materialteknik inom mikroelektronik

specialist på mikroelektronik inom materialteknik

teknikutvecklare för mikroelektronik

utvecklare av mikroelektronikmaterial

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser