Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

miljötekniker

Description

Code

2133.15

Description

Miljötekniker undersöker källor till föroreningar och bistår vid utarbetande av planer för förebyggande och begränsning av föroreningar. De tar prover av jord, vatten eller andra material samt genomför test för att analysera föroreningsnivån och identifiera källan.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations