Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

personalchef

Description

Code

1212.2

Description

Personalchefer planerar, utformar och genomför processer som rör företagens mänskliga kapital. De utarbetar program för rekrytering, intervjuer och urval av anställda på grundval av en föregående bedömning av den profil och de färdigheter som behövs i företaget. De förvaltar även ersättnings- och utvecklingsprogram för företagets personal som omfattar utbildning, kompetensbedömning och årliga utvärderingar, marknadsföring, program för utlandsstationerad personal och allmän säkring av de anställdas välbefinnande på arbetsplatsen.

Alternativ beteckning

hr-chef

hr-direktör

personaldirektör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser