Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tidskriftsredaktör

Description

Code

2642.1.12

Description

Tidskriftsredaktörer bestämmer vilka historier som är intressanta och kommer att ingå i tidskriften. De fördelar teman mellan journalister. Tidskriftsredaktörer bestämmer längden på varje artikel och var den kommer att publiceras i tidskriften. De ser även till att tidskrifter är färdiga i tid för publicering.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: