Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

skogsrådgivare

Description

Code

2132.5

Description

Skogsrådgivare tillhandahåller tjänster och råd om ekonomiska och miljörelaterade frågor som rör timmer och skogsförvaltning i enlighet med lagstiftningen och andra författningar.

Alternativ beteckning

skogsvårdsrådgivare

skogsvårdskonsult

rådgivare om skog

skogsexpert

skogskonsult

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: