Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

skogsrådgivare

Description

Code

2132.5

Description

Skogsrådgivare tillhandahåller tjänster och råd om ekonomiska och miljörelaterade frågor som rör timmer och skogsförvaltning i enlighet med lagstiftningen och andra författningar.

Alternativ beteckning

rådgivare om skog

skogsexpert

skogskonsult

skogsvårdskonsult

skogsvårdsrådgivare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: