Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

metrolog

Description

Code

2112.2

Description

Metrologer undersöker och utför vetenskapliga mätningar. De utarbetar kvantitetssystem, måttenheter och mätmetoder som ska användas i vetenskapligt arbete. De inför nya metoder och verktyg för att kvantifiera informationen och bättre förstå den.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser