Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

förskolechef

Description

Code

1341.2

Description

Förskolechefer tillhandahåller sociala tjänster till barn och deras familjer. De övervakar och stödjer barnskötare och hanterar barnomsorgsanläggningar. De ansvarar för strategisk och operativ ledning och förvaltning av personal och resurser inom eller över barnomsorgstjänster.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser