Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetschef, industri

Description

Code

1321.2.2

Description

Kvalitetschefer (industri) övervakar och kontrollerar informationstillgångar genom att detaljerat ange processer och rutiner för att säkerställa efterlevnad av branschnormer. De utför revisioner av industriella processer, ger råd om förebyggande och korrigerande åtgärder och ser till att branschstandarder följs.

Alternativ beteckning

kvalitetschef, industriell produktion

kvalitetschef, industriell tillverkning

kvalitetsansvarig, industri

kvalitetsansvarig, industriell tillverkning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser