Skip to main content

Show filters

Hide filters

produktionsledare

Description

Code

1431.1.2

Description

Produktionsledare har hand om en rad praktiska frågor som rör produktionen. De hanterar olika frågor från rekrytering av personal och upphandling av material och tjänster till frakt, tullsamordning, telekommunikationer, anställningsrelationer, logistik, informationsteknik, statliga kontakter, lokalbokning, schemaläggning, operativ förvaltning, åtgärdande av förseningsproblem och säkerhet på arbetsplatsen.

Alternativ beteckning

inspelningsansvarig

inspelningschef

inspelningsledare

produktionsansvarig

produktionschef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser