Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

arbetsledare, tillverkning behållare

Description

Code

3122.3.2

Description

Arbetsledare inom tillverkning av behållare övervakar monteringsprocessen för behållare såsom pannor eller tryckkärl. De utbildar och handleder arbetare som medverkar i monteringen för att uppnå produktionsmålen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: