Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

programvaruanalytiker

Description

Code

2512.2

Description

Programvaruanalytiker framkallar och prioriterar användarkrav, tillverkar och dokumenterar programvaruspecifikationer, testar deras tillämpning och ser över dem i samband med utveckling av programvara. De agerar som en förbindelselänk mellan programvaruanvändarna och programvaruutvecklingsteamet.

Alternativ beteckning

programkravsutvärderare

programkravsanalytiker

programmeraranalytiker

programutvärderare

programanalytiker

programmerarutvärderare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser