Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

programvaruanalytiker

Description

Code

2512.2

Description

Programvaruanalytiker framkallar och prioriterar användarkrav, tillverkar och dokumenterar programvaruspecifikationer, testar deras tillämpning och ser över dem i samband med utveckling av programvara. De agerar som en förbindelselänk mellan programvaruanvändarna och programvaruutvecklingsteamet.

Alternativ beteckning

programanalytiker

programkravsanalytiker

programkravsutvärderare

programmeraranalytiker

programmerarutvärderare

programutvärderare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser