Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konsult, förnybar energi

Description

Code

2433.3

Description

Konsulter inom förnybar energi ger råd till kunder om fördelar och nackdelar med olika förnybara energikällor. De genomför undersökningar och intervjuer för att undersöka efterfrågan av och synpunkter om förnybar energi samt strävar efter att ge råd till kunder om den mest fördelaktiga källan till förnybar energi för deras ändamål.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: