Skip to main content

Show filters

Hide filters

arbetsledare, avfallshantering

Description

Code

3122.5

Description

Arbetsledare inom avfallshantering samordnar anläggningar för insamling, återvinning och bortskaffande av avfall. De övervakar avfallshanteringen, ser till att miljönormerna följs och övervakar personalen. De bidrar till utarbetandet av avfallshanteringsmetoder i syfte att minska avfallsmängderna och förebygga överträdelser av avfallslagstiftningen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: