Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

arbetsledare, avfallshantering

Description

Code

3122.5

Description

Arbetsledare inom avfallshantering samordnar anläggningar för insamling, återvinning och bortskaffande av avfall. De övervakar avfallshanteringen, ser till att miljönormerna följs och övervakar personalen. De bidrar till utarbetandet av avfallshanteringsmetoder i syfte att minska avfallsmängderna och förebygga överträdelser av avfallslagstiftningen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: