Skip to main content

Show filters

Hide filters

montör, mekatronik

Description

Code

8211.3

Description

Montörer (mekatronik) monterar ihop och utför underhåll på sammansatta mekatroniska produkter och maskiner, t.ex. robotar, hissar och avancerade hushållsapparater. De bygger de mekaniska, elektriska och elektroniska komponenterna, installerar programvara, driftsätter systemen och utför underhåll och reparationer på komponenter och system.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser