Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

video- och filmproduktionsledare

Description

Code

2654.1.8

Description

Video- och filmproduktionsledare ansvarar för den övergripande produktionen av en film eller ett tv-program. De redigerar och översätter manuset till audiovisuella bilder. De övervakar och leder filmteamet. De förmedlar sin kreativa vision till skådespelarna, operatörerna för ljud- och videoutrustning, ljusteknikerna osv. och leder dem. De övervakar även redigeringen av det inspelade materialet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: