Skip to main content

Show filters

Hide filters

meterolog

Description

Code

2112.1

Description

Meteorologer studerar klimatprocesser, mäter och prognostiserar vädermönster samt tillhandahåller konsulttjänster till en rad olika användare av väderinformation. De tar fram modeller för väderprognoser, utvecklar verktyg för att samla in meteorologiska data och sammanställer statistik och databaser.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser