Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

omvärldsanalytiker

Description

Code

2421.3

Description

Omvärldsanalytiker samlar kunskaper om respektive bransch och de innovativa processerna i branschen samt kontrasterar dem mot företagets verksamhet för att förbättra den. De inriktar sin analys på processer för försörjningskedjan, lager, lagring och försäljning för att främja kommunikation och öka inkomster.

Alternativ beteckning

analytiker, business intelligence

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser