Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tallyman

Description

Code

4323.16

Description

Tallymän hanterar fartygs prestanda. De garanterar säkerheten för fartyg, deras last och funktion samt matchar tillgängliga fartyg med tillgängliga laster för att maximera transporternas lönsamhet. De ser till att varje containerfartyg belastas till dess optimala kapacitet medan kajtider och hanteringskostnader minimeras. De planerar även underhåll och renovering av fartyg samt nödvändig besättning.

Alternativ beteckning

fartygsplanerare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser