Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tidningsredaktör

Description

Code

2642.1.13

Description

Tidningsredaktörer avgör vilka nyhetsberättelser som är intressanta och ska tas med i tidningen. De fördelar teman mellan journalister. Tidningsredaktörer bestämmer längden på varje nyhetsartikel och var den kommer att publiceras i tidningen. De ser även till att tidningar är färdiga för publicering i tid.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: