Skip to main content

Show filters

Hide filters

testförare

Description

Code

7543.2

Description

Testförare kör prototyp- och förproduktionsfordon samt bedömer deras prestanda, säkerhet och komfort. De testar modeller i olika körsituationer och upprättar rapporter för att hjälpa ingenjörer att förbättra deras designlösningar och identifiera problem. De kan arbeta för tillverkare, oberoende fordonsprovningsorganisationer eller biltidskrifter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: